Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG005, 1545 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-14 Stoppdatum 2000-08-14
Mängd (ton): 5,08 Kostnad totalt: 3793
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: