Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG005, 1545 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-28 Stoppdatum 2004-09-28
Mängd (ton): 4,04 Kostnad totalt: 5756
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: