Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG009, 1551 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-01-18 Stoppdatum 2002-01-18
Mängd (ton): 1,47 Kostnad totalt: 2108
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: