Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG009, 1551 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-30 Stoppdatum 2008-07-30
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1350
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: