Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG014, 1556 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-13 Stoppdatum 2006-08-13
Mängd (ton): 7,95 Kostnad totalt: 14135
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: