Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG014, 1556 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-06 Stoppdatum 2010-08-06
Mängd (ton): 6,90 Kostnad totalt: 10229
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: