Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG014, 1556 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-01-18 Stoppdatum 2002-01-18
Mängd (ton): 6,96 Kostnad totalt: 9981
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: