Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG014, 1556 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-06 Stoppdatum 2002-08-06
Mängd (ton): 7,84 Kostnad totalt: 11305
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: