Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG014, 1556 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-02 Stoppdatum 2003-08-02
Mängd (ton): 8,33 Kostnad totalt: 12528
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: