Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG014, 1556 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-28 Stoppdatum 2004-09-28
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 6981
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: