Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG017, 1559 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-01 Stoppdatum 2009-08-01
Mängd (ton): 4,38 Kostnad totalt: 6345
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: