Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR001, 1568 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-09 Stoppdatum 1999-08-09
Mängd (ton): 2,32 Kostnad totalt: 1663
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: