Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR001, 1568 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-05 Stoppdatum 2004-10-05
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 2707
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: