Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR001, 1568 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-21 Stoppdatum 2007-09-21
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3618
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: