Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR001, 1568 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-04 Stoppdatum 2010-08-04
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2922
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: