Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR013, 1580 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-16 Stoppdatum 2000-08-16
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 3718
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: