Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR017, 1584 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-01-21 Stoppdatum 2002-01-21
Mängd (ton): 0,67 Kostnad totalt: 961
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: