Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR002, 1588 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-05 Stoppdatum 1999-08-05
Mängd (ton): 3,48 Kostnad totalt: 2495
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: