Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR002, 1588 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-12 Stoppdatum 2000-08-12
Mängd (ton): 4,10 Kostnad totalt: 3061
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: