Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR016, 1602 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-02 Stoppdatum 2009-08-02
Mängd (ton): 22,99 Kostnad totalt: 33273
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: