Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR017, 1603 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-11 Stoppdatum 2000-08-11
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt: 1456
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: