Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR017, 1603 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-03 Stoppdatum 2004-10-03
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1396
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: