Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR017, 1603 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-23 Stoppdatum 2007-09-23
Mängd (ton): 2,49 Kostnad totalt: 4527
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: