Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR018, 1604 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-03 Stoppdatum 2008-08-03
Mängd (ton): 5,93 Kostnad totalt: 8098
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: