Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR018, 1604 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-01-30 Stoppdatum 2002-01-30
Mängd (ton): 5,88 Kostnad totalt: 8432
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: