Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR018, 1604 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-05 Stoppdatum 2003-08-05
Mängd (ton): 7,84 Kostnad totalt: 11791
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: