Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR019, 1605 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-11 Stoppdatum 2002-08-11
Mängd (ton): 6,86 Kostnad totalt: 9892
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: