Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR019, 1605 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-17 Stoppdatum 2006-08-17
Mängd (ton): 6,96 Kostnad totalt: 12375
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: