Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR019, 1605 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-22 Stoppdatum 2007-09-22
Mängd (ton): 4,97 Kostnad totalt: 9035
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: