Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR019, 1605 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-09 Stoppdatum 2010-08-09
Mängd (ton): 4,93 Kostnad totalt: 7306
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: