Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG008, 1615 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-29 Stoppdatum 2004-09-29
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2820
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: