Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG008, 1615 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-07 Stoppdatum 2010-08-07
Mängd (ton): 2,07 Kostnad totalt: 3069
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: