Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG008, 1615 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-13 Stoppdatum 2000-08-13
Mängd (ton): 2,93 Kostnad totalt: 2188
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: