Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG012, 1619 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-07 Stoppdatum 1999-08-07
Mängd (ton): 5,32 Kostnad totalt: 3814
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: