Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG012, 1619 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-13 Stoppdatum 2000-08-13
Mängd (ton): 5,17 Kostnad totalt: 3860
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: