Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG012, 1619 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-07 Stoppdatum 2002-08-07
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 7065
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: