Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG012, 1619 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-15 Stoppdatum 2005-08-15
Mängd (ton): 3,78 Kostnad totalt: 6090
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: