Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG012, 1619 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-20 Stoppdatum 2007-09-20
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 7236
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: