Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG012, 1619 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-07 Stoppdatum 2010-08-07
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 5845
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: