Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG020, 1626 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-08-21 Stoppdatum 1993-08-21
Mängd (ton): 1,77 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: