Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG020, 1626 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-03 Stoppdatum 1995-09-03
Mängd (ton): 1,75 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: