Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG023, 1629 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-08 Stoppdatum 1999-08-08
Mängd (ton): 4,26 Kostnad totalt: 3055
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: