Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG023, 1629 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-01-25 Stoppdatum 2002-01-25
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 6295
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: