Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG023, 1629 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-06 Stoppdatum 2002-08-06
Mängd (ton): 3,92 Kostnad totalt: 5652
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: