Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG023, 1629 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-29 Stoppdatum 2004-09-29
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 4189
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: