Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG023, 1629 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-14 Stoppdatum 2005-08-14
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 4801
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: