Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG023, 1629 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-12 Stoppdatum 2006-08-12
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 7076
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: