Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG023, 1629 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-06 Stoppdatum 2010-08-06
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4442
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: