Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yxasjön, 101064 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-07 Stoppdatum 2004-09-07
Mängd (ton): 51,39 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: