Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFJB013, 1643 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-07 Stoppdatum 2003-08-07
Mängd (ton): 1,57 Kostnad totalt: 2361
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: